٢ IMAN | wiara

Koran jest słowem Allaha, i nie jest stworzony

Ibn 'Umar powiedział:
„Koran jest słowem Allaha, nie został stworzony.”
(Al-Lalaka’i, As-Sunnah, 1/257)

’Amr bin Dinar powiedział:
„Spotkałem dziewięciu sahabów (towarzyszy Proroka, sall allahu alejhi wa sallam), i każdy z nich mówił; 'Ten kto twierdzi że Koran został stworzony jest niewiernym (Kafir)'”
(Al-Lalaka’i, As-Sunnah, 1/253)

Dodaj komentarz