٢ IMAN | wiara

…najgorsi z nich otrzymują nad nimi władzę

Abû Nu’aym
źródło: Hilyah Al-Awliyâ’, 5/50-51

 

Mansur Ibn Abil Aswad (rahimahullaah) powiedział: „Spytałem a-Amasza (rahimahullaah), co słyszał na temat wersetu

{W ten sposób My dajemy władzę jednym niesprawiedliwym nad drugimi za to, co oni uczynili}. (Surah Al-An’aam, 6:129)

Al-Amasz powiedział: „Gdy zepsucie szerzy się wśród ludzi, najgorsi z nich otrzymują nad nimi władzę.”