٢ IMAN | wiara, ٣ IHSAN | doskonałość

Największy Dżihad

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah
(zm. 751H – rahimahullâh)
źródło: ar-Raudhat-ul-Muhibbin wa Nuzhat-ul-Mushtaqin

str. 367
Nigdy nie wolno polegać na swej cierpliwości, czystości i bogobojności. W ten sposób człowiek opuszcza ochronę Allaha.

str. 379
Szatan wie, że jedyną drogą do człowieka jest poprzez jego żądze. Wszystko co miesza się z żądzą zostaje zepsute. Jeśli miesza się z wiedzą, to staje się innowacją i zbłąkaniem.

str.381
Walka przeciw własnej żądzy dodaje siły fizycznej, wzmacnia serce i język. Niektórzy przodkowie mawiali: „ten kto przezwycięży swą żądzę, silniejszy jest niż ten kto zdobędzie miasto na własną rękę.”

str. 382
Jeśli walka przeciw swej żądzy nie jest większa niż walka przeciwko niewiernemu wrogowi, to na pewno nie jest mniejsza. Pewien człowiek spytał al-Hasana al-Basriego o to jaki jest najlepszy Dżihad. Odpowiedział mu: „Walka przeciwko twoim własnym żądzom.”

str. 384
Tauhid i żądza to dwie sprzeczności. Żądza jest bożkiem (at-taghut), a każdy sługa Allaha ma bożka w sercu, w zależności od tego jak silna jego żądza.

str. 385
Najgorszym wrogiem człowieka jest Szatan i żądza. Najlepszym przyjacielem jest rozum i anioł który doradza.