· Szyizm, ٢ IMAN | wiara

Niewiara ugrupowań które przypisują sobie Islam

Szeich Nâsir-ud-Din al-Albâni
źródło: Silsilat-ul-Huda wan-Nur, 446

Uważam, że nie wolno uznawać za niewierne (Takfir) całe ugrupowanie które przypisuje sobie Islam, tak jak Sziah, Zaydiyyah, Qadianiyyah (Ahmediyah) Baha’iyyah itp. Należy powiedzieć, że ten kto utrzymuje taką czy inną wiarę (która przeczy Islamowi), jest nie-wierny.

Istnieją na przykład uczeni wśród Szyitów, którzy nie wierzą w to że 2/3 Koranu zniknęły, a tego kto tak twierdzi nie uznają za Szyitę.

Dla tego też nie uznaję Szyitów za niewiernych. Jednak jeśli ktoś twierdzi że Koran nie jest kompletny, że Rodzina Proroka Muhammada jest lepsza niż Prorocy, że Aiszah cudzołożyła itp. ten jest niewiernym.

Nikt nie powie przecież że wszyscy Szyici wierzą w te fałszywe idee.