٢ IMAN | wiara

Pośrednictwo między Stwórcą a stworzeniem

Imâm Szaraf-ud-Dîn al-Hadjâwî al-Hanbalî (zm. 968H)
źródo: al-Iqnâ´ (4/297)

Ktoś kto bierze sobie pośrednika między sobą a Allahem, modli się do niego, ufa mu, lub prosi go o cokolwiek, ten popadł w niewiarę. Co do tego uczeni są zgodni, gdyż robi to samo co poganie robili:

{Czy szczera religia nie należy tylko do Boga?
A ci, którzy sobie wzięli opiekunów poza nim:
„My czcimy ich tylko dlatego,
ażeby oni przybliżyli nas do Boga.”
Zaprawdę, Bóg rozstrzygnie między nimi
to, w czym się różnią.
Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostą
tego, kto jest kłamcą i niewdzięcznikiem!}

(Surah az-Zumar, 39:3)