٢ IMAN | wiara

Różnica między Koranem a Hadith Qudsi

Szeich Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn
źródło: al-Qaul ul-Mufid fi Kitab ut-Tauhid, rozdział 26

Koran: Znaczenie od Allaha, Słowa Allaha
Hadith Qudsi:
Znaczenie od Allaha, słowa Proroka

Jeśli Prorok sall alahu alayhi wa sallaam mówi, że Allah powiedział, to znaczy że Prorok objaśnia znaczenie tego co Allah powiedział. Podobnie jak Allah mówi w Koranie, że np. Musa (Mojżesz) czy Fir’aun (Faraon) powiedział, lecz ani Mojżesz ani Faraon nie mówili po Arabsku.

Hadisów Qudsi nie można też recytować podczas Salah, tak jak recytuje się Koran.