٢ IMAN | wiara

Skrucha za popełnione grzechy

Abu Hurairah przekazał że Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział:
„Allâh wybacza mym stronnikom złe uczynki które ich dusza im podszeptuje, tak długo jak nie postępują (według tego) i nie mówią (o tym).”(Sahih Buchari, tom 8, nr. 657)

Abu Dharr przekazał, że Wysłannik Allâha (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział:
„[Anioł] Dżibrîl (Gabriel) przyszedł do mnie z dobrymi nowinami: 'Zaprawdę, ten kto zmarł wśród twej wspólnoty nie przypisując niczego Allahowi wejdzie do Raju.’ [Abu Dharr] spytał: 'Nawet jeśli popełnił cudzołóstwo i kradł?’ On [Prorok] powiedział: 'Nawet jeśli popełnił cudzołóstwo i kradł.'”[1]
(Sahih Muslim, Kitab Al-Imân, Księga 1, numer 171)


[1] Sziech Bin Bâz (rahimahullâh) powiedział: „Jeżeli chodzi o grzesznych ludzi Tauhidu którzy wejdą do piekła, to nie pozostaną w nim, lecz będą z niego wydobyci po tym jak zostali oczyszczeni. Potwierdzone zostało w Sahih od Proroka że grzeszni z nich umrą w piekle, i wydobyci zostaną jako węgiel. Następnie odrosną na nowo (w Raju) na brzegu rzeki.” (Sharh ul-Aqîdah al-Wâsitiyyah, str.73; Zobacz także Sahih al-Buchari (Eng. trans., vol. 6, no. 236) i Sahih Muslim (Eng. trans., vol. 1, pp.122-135).

Jeśli grzesznik okaże szczerą skruchę, Allâh wybaczy mu jego grzechy, w innym przypadku pozostaje pod łaską Allâha, jeśli zechce wybaczy mu, jeśli zechce to go ukarze. Allah mówi, co znaczy:

{I ci, którzy nie wzywają żadnego boga poza Allahem i nie zabijają nikogo wbrew zakazowi Allaha, chyba, że zgodnie z prawem i nie uprawiają cudzołóstwa. A kto to czyni, spotka go kara za grzech. Jemu będzie podwojona kara w Dniu Zmartwychwstania i będzie w niej poniżony na wieki. Z wyjątkiem tych, którzy się nawrócili, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieło, tym Allah zamieni ich złe czyny na dobre.} (Surah al-Furqân, 25:68-70)

Więcej na temat skruchy > http://www.planetaislam.com/wiara/skrucha_taubah.html