١ ISLAM | praktyka

Al-Albani uznawał autentyczne hadisy za słabe?

Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
(zm. 1420H – rahimahullâh)
źródło: Fatâwâ Dżuddah, 11

Jeżeli wspólnota muzułmańska zgodna jest co do autentyczności jakiegoś hadisu, to nie wolno nikomu później mówić że hadis ten jest słaby.