١ ISLAM | praktyka

Chcą z naszych pleców zrobić mosty do Piekła

Ibn ‘Abd Al-Barr
(zm. 463H – rahimahullah)
źródło: Dżâmi´ Bayân-il-´Ilm, 2/117

´Uqbah bin Muslim (rahimahullâh) powiedział:

Przez 34 lata towarzyszyłem Ibn ´Umarowi, i często mówił „Nie wiem”. Pewnego razu odwrócił się do mnie, i powiedział: „Wiesz co ludzie chcą? Chcą z naszych pleców zrobić mosty do Piekła.”