١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

„Chwytajcie ich i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich napotkacie…”

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah
źródło:  ahkam udh-Dhimmah, tom 1, str.17

Nie wolno zabijać kobiet, dzieci, starców, niewidomych, ani ascetyków (mnichów itp.) którzy nie biorą udziału w wojnie. Faktem jest że walczymy jedynie przeciwko tym którzy walczą przeciwko nam. Tak właśnie Wysłannik Allaha obchodził się z ludźmi. Walczył tylko przeciwko tym, którzy walczyli przeciwko niemu, aż przyjęli Islam, albo podpisali traktat pokojowy, albo poddali się prawom Islamu płacąc dżizyah (podatek).

To też Wysłannik nakazał swym armiom, co jasno wynika z hadisu o buraydah.