١ ISLAM | praktyka

Debatowanie z ludźmi księgi

Sa’d Al-Husayyin
źródło: al-Hukum bima anzala Allah, str. 33, 92

Dziś mamy ludzi, którzy debatują z żydami i chrześcijanami nie mając żadnej wiedzy o metodologii Wysłannika sall allahu alayhi wa sallam, nie potępiając bałwochwalstwa ani innowacji. Bardziej studiują Biblię niż Koran.

[…]

Z powodu emocjonalnych debat Ahmeda Deedata które prowadził z chrześcijanami, oni zaczęli tak samo debatować z muzułmanami.