١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Dżihad majątkiem

Ibn Taimiyyah
al-Minhadż, 8/230

Dżihad majątkiem waży więcej (ma większą wartość jako dobry uczynek) niż Dżihad życiem.