١ ISLAM | praktyka

Dżihad w Afganistanie i Palestynie

Szeich Nâsir-ud-Din al-Albâni
źródło: Silsilat-ul-Huda wan-Nur, fatwa z lat 80-tych