١ ISLAM | praktyka

Dżihad w Palestynie


Szeich Nâsir-ud-Din al-Albâni

źródło: Silsilat-ul-Huda, 286-288

Nie ma wątpliwości co do tego, że Dżihad w Palesytnie jest Fardh 'Ayn (obowiązkiem każdego muzułmanina). Ponieważ nie ma na to broni, obowiązek ten ustaje. W innym przypadku, każdy będzie działał na własną rękę, i szkody będą większe niż korzyści.

W Dżihadzie należy mieć własną broń, a nie prosić o nią innych, bądź otrzymywać ją od wrogów islamu. Później jak widzą, że kraj nie jest taki jakiby chcieli, przestają dawać broń. To właśnie miało miejsce w Afghanistanie.