١ ISLAM | praktyka

Dżizyah (podatek płacony przez nie-muzułmanów)

Ibn ‘Abd Al-Barr
(zm. 463H – rahimahullah)
źródło: at-Tamhid, 1/355

Uczeni zgodni są co do tego, że dżizyah (podatek płacony przez nie-muzułmanów żyjących w kraju Islamskim pod opieką muzułmanów) płacą jedynie dojrzali mężczyźni. Kobiety i dzieci go nie płacą. Sufyan ath-Thauri powiedział, że władca określa wysokość Dżizyah.