١ ISLAM | praktyka

Gdy ujrzysz nów księżyca w Szawwal

Szaykh Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
źródło: Fiqh-ul-´Ibâdât, str. 285

Pytanie: Co muzułmanin powinien mówić jak ujrzy nów księżyca w Szawwal, przed modlitwą świąteczną (salat-ul-´Îd)?

Odpowiedź: Powininen mówić ”Allâhu Akbar”, ”Lâ ilâha illâ Allâh” i ”al-Hamdu lillâh” dużo i często. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) powiedział (znaczenie):

{[Allâh] chce, żebyście dopełnili tę liczbę i żebyście głosili wielkość Boga
za to, że On poprowadził was drogą prostą.}
(Surah al-Baqarah, 2:185)”