١ ISLAM | praktyka, ٢ IMAN | wiara

Masz wiedzę na temat al-nāsikh wal-mansūkh?

Abu’l-Faradż Ibn al-Dżauzi
(zm. 597H – rahimahullah)
źródło: al-Qussas, str. 104

'Ali bin Abi Talib (radiallahu 'anhu) przechodził obok pewnego gawędziarza i spytał go: „Czy masz wiedzę na temat al-nāsikh wal-mansūkh*?” Odpowiedział: „Nie”. 'Ali rzekł: „Przepadłeś, a innych ze sobą w otchłań zabrałeś.”


* Odnosi się do chronologii objawienia Koranicznego – wersetów które zostały zniesione, oraz tych które zastąpiły to co zostało zniesione.