١ ISLAM | praktyka

Podstawowe zasady Islamskiej ekonomii

Imam ash-Shanqiti
źródło: al-Adhwa, 4/178-179

Ekonomia (islamska) zbudowana jest na czterech zasadach

  1. Znać prawa Allaha względem tego w jaki sposób dozwolone jest zarabianie pieniędzy
  2. Zarabianie pieniędzy w najlepszy sposób
  3. Znać prawa Allaha względem tego jak zarządzać zarobionymi pieniędzmi
  4. Zarządzać pieniędzmi w najlepszy sposób.

Dzisiejsza ekonomia światowa, nie jest dozwolona w świetle prawa Islamskiego (szari’ah). Została ona sporządzona przez niewiernych. Nie znajdziesz nic dozwolonego (halal) w interesach banków i przedsiębiorstw, ponieważ interesy te oparte są o lichwę lub wykorzystywanie i oszustwo.