. post

Komu wolno przerwać post

Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî al-Hanbali
(zm. 620H – rahimahullah)
źródło: ´Umdat-ul-Fiqh, str. 32

Następujące cztery kategorie osób mogą przerwać post:

Chory który choruje poszcząc, oraz podróżnik któremu wolno skracać modlitwy. Lepiej aby przerwali post, a następnie odrobili stracone dni (gdy stan choroby lub podróży ustanie). Jeśli mimo to będą pościć, zostaną nagrodzeni.

Kobieta która ma okres, lub krwawienie post-partum (nifâs). Nie wolno im pościć, a post odrabiają gdy stan ustanie. Jeśli mimo to będzie pościć, nie zostanie jej to wynagrodzone.

Kobieta ciężarna lub kobieta karmiąca piersią, jeśli obawia się o stan swojego zdrowia. Dozwolone jej jest przerwać post, a następnie odrobić go gdy stan ustanie. Jeśli zaś obawiają się o stan zdrowia dziecka, niech przerwą post, a następnie go odrobią i nakarmią jedną biedną osobę za każdy stracony dzień.

Osoba która nie jest w stanie pościć, z powodu podeszłego wieku, bądź nieuleczalnej choroby. Osoba ta ma nakarmić biedną osobę za każdy stracony dzień.