١ ISLAM | praktyka

Różnice w Fiqh nie powodują rozłamów

Szeich Sâlih al-Fauzân
Szarh-ud-Durrah, str. 69

Różnice w Fiqh nie powodują rozłamów wśród ahl-us-sunnah. Ahnaf, Hanabilah, Szafi’iyah i Malikiyah są braćmi. Kochają siebie nawzajem i żenią między sobą.