١ ISLAM | praktyka

Skryta metodologia innowatorów

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadżmî
źródło: Irszâd-us-Sârî, str. 224-225

al-Barbahârî (zm. 329H) powiedział w Szarh-us-Sunnah/147:
„Jeśli zauważysz u kogoś jakąś innowację, wystrzegaj się go, ponieważ tego co jest skryte jest więcej niż tego co jest jawne.”

Mamy tu ostrzeżenie przed innowatorami (Ahl-ul-Bid´ah), którzy ukrywają swe innowacje w odróżnieniu do ludzi Sunny (Ahl-us-Sunnah). Ahl-us-Sunnah trzymają się z dala od ukrywania religijnych kwestii. Uważają że jest to metoda innowatorów. ´Umar bin ´Abdil-´Azîz powiedział:

„Jeśli ujrzysz ludzi, którzy się odizolowują od reszty ludzi jak omawiają swe religijne kwestie, to wiedz że budują innowację.”

Dlatego też Ahl-us-Sunnah unikają skrytej metodologii, gdyż jest to cecha innowatorów.