١ ISLAM | praktyka

Świąteczne życzenia, Eid-ul-Fitr

Ibn Taymiyyah
źródło: Madjmû´-ul-Fatâwâ, 24/253

Świąteczne życzenia (Eid-ul-Fitr, lub Eid-ul-Adha) nie są nakazaną Sunną. Nie są też zakazane. Ten kto składa życzenia ma swych poprzedników (z pośród Salaf), jak również ten kto nie składa życzeń ma swych poprzedników (z pośród Salaf).

Imam Ahmad powiedział: 'Ja pierwszy nie będe składał życzeń, ale jeśli ktoś mi je złoży, to i ja mu złożę.’ Tak więc obowiązkiem jest odpowiedzieć na składane życzenia.

Dodaj komentarz