١ ISLAM | praktyka, ٧ FATAWA | fatwy

Ten kto wurzuca dzieci na ulicę aby żebrały

Ibn Taimiyyah
(zm. 728H – rahimahullâh)
źródło: al-‚Iraqiyyah, 1/84

Ten kto wurzuca dzieci na ulicę aby żebrały, zamiast sam zarobić w dozwolony sposób, ma zostać srogo ukarany.