١ ISLAM | praktyka, ٧ FATAWA | fatwy

„To jest dozwolone, a to zakazane”

Abu Bakr Ibn al-’Arabi
(zm. 543H – rahimahullâh)
źródło: al-Ahkam, 3/128

Imam Malik powiedział: Muzułmanie nie mieli w zwyczaju mówić: „To jest dozwolone, a to zakazane.” W zamian mawiali, „Nienawidzimy tego.”

Ibn al-’Arabi: To znaczy że tylko Allah ma prawo zezwalać i zakazywać. Nie wolno mówić o czymś że jest dozwolone lub zakazane nie mając na to dowodów od Allaha. Jeśli dojdzie się do jakiegoś werdyktu prawnego poprzez Idżtihad, mówi się „Nienawidzę tego.”