· Tafsir, ١ ISLAM | praktyka

zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie…

Abu Bakr Ibn-ul-Arabi al-Andalusi
(zm. 543H – rahimahullâh)
źródło: Ahkam-ul-Quran, 456

Objaśnienie wersetu
{…zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie…}
(Surah at-Taubah, 9:5)

Ibn ul-Arabi powiedział:

Werset ten jest ogólny i odnosi się do wszystkich bałwochwalców. Jednak Sunnah objaśnia ten werset, i wyodrębnia różne grupy ludzi. Nie wolno zabijać kobiet, dzieci, starców ani mnichów. To zostało jasno objaśnione przez Proroka. Pozostają więc tylko ci, którzy walczą, albo mają zamiar walczyć. Jasne jest zatem, że werset ten znaczy „Zabijajcie bałwochwalców z którymi jesteście w stanie wojny.”