٦ QUR'AN | koran, ٧ FATAWA | fatwy

Czy dozwolone jest wieszać Werset Tronu (Âyat-ul-Kursî) w samochodzie?

Szeich Sâlih bin ´Abdil-´Azîz Âl asz-Szaykh
źródło: at-Tamhîd fî Sharh Kitâb-it-Tawhîd, str. 597
Dâr-ut-Tawhîd, 1423/2002

 

Pytanie:
Czy dozwolone jest wieszać Werset Tronu (Âyat-ul-Kursî) w samochodzie?

 

Odpowiedź:
Odpowiedź na to pytanie jest szczegółowa. Jeśli werset powieszony jest po to, by nauczyć się go na pamięć i przypomnieć o tym by go czytać, to jest to dozwolone.

Jeśli zaś wiesza się go po to, by uchronić się przed złem, to jest to rodzaj amuletu, i jak wiemy jest to zakazane.