٢ IMAN | wiara

Doskonałość ahl-ul-bayt

Imam Muhammad bin Idris asz-Szâfi´î (zm. 206H – rahimahullah) źródło: Sabb-ul-’Adhab, str. 320 Wystarczy że modlitwa (salah) jest nieważna, jeśli nie prosi się o pokój i błogosławieństwo dla rodziny Proroka (sall allahu alayhi wa sallam), aby wskazać ich doskonałość.

٢ IMAN | wiara

Warunkowa miłość względem Ahl-ul-Bayt

Imam Ad-Dhahabî źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ`, 4/486. Przekazane zostało że Al-Hasan ibn Al-Hasan ibn ‘Alî bin Abî Tâlib – niech Allâh będzie dla niego miłosierny – powiedział do pewnego Rafidi: Kochaj nas, lecz jeśli będziemy nieposłuszni względem Allâha, to nienawidź nas; ponieważ gdyby Allâh miał dać komukolwiek korzyść z powodu pokrewieństwa z Wysłannikiem Allâha (sall… Czytaj… Warunkowa miłość względem Ahl-ul-Bayt

٢ IMAN | wiara

Miłość względem ahl-ul-bayt

Imam Al-Dhahabî źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ` 4:486 Przekazane zostało, że Al-Hasan bin Al-Hasan bin ‘Alî bin Abî Tâlib (رضّى الله عنه), powiedział do jednego z Râfidah: „Kochaj nas, lecz jeśli będziemy nieposłuszni Allâhowi, to nas nienawidź; ponieważ gdyby Allâh miał komukolwiek dać korzyść z powodu pokrewieństwa z Wysłannikiem (صلى الله عليه وسلم‎), bez względu na… Czytaj… Miłość względem ahl-ul-bayt