٢ IMAN | wiara

Doskonałość ahl-ul-bayt

Imam Muhammad bin Idris asz-Szâfi´î
(zm. 206H – rahimahullah)
źródło: Sabb-ul-’Adhab, str. 320

Wystarczy że modlitwa (salah) jest nieważna, jeśli nie prosi się o pokój i błogosławieństwo dla rodziny Proroka (sall allahu alayhi wa sallam), aby wskazać ich doskonałość.