٣ IHSAN | doskonałość

Sługa własnej duszy

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah
(zm. 751H – rahimahullâh)
źródło:  al-Fawâ’id, str.116-117

Chwała Allâhowi, dusza ludzka posiada dumę szatana, zazdrość Kaina, zuchwałość 'Âda, tyranię Thamuda, śmiałość Nimroda, skłania się ku przemocy jak Faraon, niesprawiedliwość Qârûna, nikczemność Hâmâna, urojenie Bil’âma, oszukaństwo ludzi którzy złamali zakaz Szabasowy, bunt al-Walida, oraz ignorancję Abu Dżahla.

Ludzka dusza posiada także niektóre cechy zwierzęce, tak jak chciwość wrony, łakomstwo psa, ekstrawagancję pawia…

Poskramiając swą duszę i walcząc z nią, człowiek może się pozbyć tych cech. Ten zaś kto się im podda, będzie ich sługą, i Allah nie kupi jego duszy:

{Bóg zakupił życie i dostatki wiernych, a zapłata za nie będzie raj} (Surah at-Taubah, 9:111)

Allah nigdy nie kupi dobrego uczynku, jeśli nie został on oczyszczony przez wiarę, ponieważ bez niej dobry uczynek sam w sobie nie wejdzie w świat bogobojnych czcicieli.

Zatem przekażcie swe dobre czyny Allahowi, zanim złe czyny je zniszczą. Wtedy Allah ich nie przyjmie. Allah wiedział jednak jakie uszczerbki te dobre czyny mają, zanim je przyjął, tak więc przekażcie mu je i miejcie pewność że nigdy ich nie odtrąci.