٣ IHSAN | doskonałość

Jak oczyścić swe serce?

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah (zm. 751H – rahimahullâh) Źródło: Al-Waabilus-Sayyib, str. 80 Nie ma wątpliwości że rdza pokrywa serce, tak jak pokrywa naczynia metalowe. Rdzę serca usuwa się przez dhikr (wspominanie Allaha). Dhikr poleruje serce aż staje się jak błyszczące lustro. Jeżeli jednak dhikr zostanie porzucone, rdza powraca; a gdy wszczyna się dhikr, ponownie oczyszcza się serce.… Czytaj… Jak oczyścić swe serce?

١ ISLAM | praktyka

Zalety używania różańca (tasbih, tespih)

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân źródło: http://alfawzan.ws/node/5408 Pytanie: Jaki jest werdykt względem używania „różańca” (sabhah/tespih/tasbih) w celu Tasbîh (wspominania i wychwalania Boga)* i proszenia o przebaczenie? Czy jest to równie zalecane jak liczenie Tasbîh palcami? Odpowiedź: Różaniec nie ma zalet. Jest jedynie dozwolony. Dozwolone jest liczyć  na nim Tasbîh,  lecz nie ma żadnych zalet. Ten… Czytaj… Zalety używania różańca (tasbih, tespih)

٢ IMAN | wiara, ٣ IHSAN | doskonałość

Zalecane jest czytanie Ayat-ul-Kursi po modlitwie

Hadith Sahih źródła niżej Prorok Sall allahu alayhi wa sallam powiedział: „Ten kto recytuje Ayat-ul-Kursi po każdej modlitwie, jedynie śmierć dzieli go od Raju.” (Przekazał an-Nasa’i, 4/99; Sahih wg Ibn Hibban) Ibn Kathir powiedział że łańcuch tego przekazu jest zgodny warunkami al-Buchariego (Tafisr-ul-Qur’an, 2:623). Ibn-ul-Qaiyym powiedział, że Ibn Taimiyyah powiedział: Zawsze czytałem ten werset po… Czytaj… Zalecane jest czytanie Ayat-ul-Kursi po modlitwie

٣ IHSAN | doskonałość

Dhikr ułatwia, chroni i dodaje sił

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah (zm. 751H – rahimahullâh) źródło: al-Łabil as-Sayyib, str 184-198 Zajmować się Dhikr oznacza [także] powstrzymywanie się od plotek, obgadywania itd. Dhikr w drodze, w domu, podczas podróży jak i w innych miejscach, powoduje że miejsca te będą świadczyć za tą osobę w Dniu Ostatecznym. Dużo Dhikr chroni przed hipokryzją. Hipokryci rzadko wspominają Allaha.… Czytaj… Dhikr ułatwia, chroni i dodaje sił

٣ IHSAN | doskonałość

Biegniemy za chorobą

Imam adh-Dhahabî (zm. 748H – rahimahullah) źródło: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’, 6/369 ‘Abdullah Ibn 'Aun (zm. 151H – rahimahullah) powiedział: Wspominać Allaha to lekarstwo, a wspominać ludzi to choroba. Adh-Dhahabi powiedział: Przysięgam na Allaha że to prawda. Dziwne że my i nasza ignorancja opuszczamy lekarstwo i biegniemy za chorobą.

٣ IHSAN | doskonałość

Jak uleczyć śmierć

Ibn Abî Al-Dunyâ źródło: Dhikr Al-Maut nr. 418 Pewien człowiek spytał Ka’ba, „Jakiej choroby nie można uleczyć?” „Śmierci”, odpowiedział. Syn Zayda bin Aslam [zm 136H] powiedział: Mój ojciec powiedział, „Jest jedno lekarstwo na śmierć: uzyskanie upodobania Allaha, Wzniosłego Błogosłaiwonego.”