١ ISLAM | praktyka

Zalety używania różańca (tasbih, tespih)

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
źródło: http://alfawzan.ws/node/5408

Pytanie: Jaki jest werdykt względem używania „różańca” (sabhah/tespih/tasbih) w celu Tasbîh (wspominania i wychwalania Boga)* i proszenia o przebaczenie? Czy jest to równie zalecane jak liczenie Tasbîh palcami?

Odpowiedź: Różaniec nie ma zalet. Jest jedynie dozwolony. Dozwolone jest liczyć  na nim Tasbîh,  lecz nie ma żadnych zalet. Ten kto uważa że różaniec ma zalety jest innowatorem. Różaniec jest jedynie dozwolony (mubah). Liczysz na nim Tasbîh tak samo jak liczysz na kamieniach lub na palach. Celem jest jedynie liczenie, a nie uzyskanie jakiejkolwiek zalety. Jednak lepiej jest liczyć Tasbîh na palcach, gdyż nakazane im będzie aby w [Dniu Zmartwychwstania] mówiły, o czym poinformował nas Wysłannik (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Zaleta jest w odliczaniu Tasbîh na palcach, a nie na różańcu. [Różaniec] jest jedynie dozwolony, i to należy wiedzieć.


* Jest to dhikr, czyli wspominanie gloryfikacji Allaha, mówiać np. 'subhan Allah, alhamdu lillâh, Allahu akbar.’