١ ISLAM | praktyka

Zakaz dmuchania na jedzenie

Ibn 'Abdil-Barr (zm. 462 H – rahimahullah) źródło: At-Tamhid, 1/281 Ibn 'Abbâs powiedział: „Prorok zakazał dmuchać do naczynia z wodą.” Ibn 'Abdil-Barr powiedział: „Większość uczonych mówi, że zakaz ten nie oznacza Haram, tylko że jest to kwestia etyki. Uczeni zgodni są co do tego, że jedzenie i picie na które się dmuchało jest dozwolone (halal).”