١ ISLAM | praktyka

Zakaz dmuchania na jedzenie

Ibn 'Abdil-Barr
(zm. 462 H – rahimahullah)
źródło: At-Tamhid, 1/281

Ibn 'Abbâs powiedział:
„Prorok zakazał dmuchać do naczynia z wodą.”

Ibn 'Abdil-Barr powiedział:
„Większość uczonych mówi, że zakaz ten nie oznacza Haram, tylko że jest to kwestia etyki. Uczeni zgodni są co do tego, że jedzenie i picie na które się dmuchało jest dozwolone (halal).”