٢ IMAN | wiara

Czy Allah opuszcza swój Tron gdy się zniża do najbliższych niebios?


Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn

(zm. 1421H – rahimahullâh)
źródło:  Szarh-ul-Wasitiyyah, 2/16

Uważam, że nie mamy prawa mówić o tym czy Allah opuszcza swój Tron (’Arsz) czy nie, gdy zniża się (nuzûl). Mamy o tym milczeć, tak jak Sahabah milczeli.


Przypisy:

Hadisy dotyczące nuzûl są autentyczne i posiadają wiele szlaków narracji. Przykładowo zobacz Sahih al-Buchari (Eng. trans. 2/136/no.246) i Muslim (Eng. trans. 1/365/no.1656).

Imâm Fudhayl bin `Iyâdh (zm. 187 H – rahimahullâh) powiedział:
„Jeśli jakiś Dżahmî powie do ciebie: 'Zaprawdę, nie wierzymy w Pana który zniża się ze swojego miejsca.’ Odpowiedz mu: 'Wierzę w Pana który robi co zechce.'” (`Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth (71) autorstwa Shaykh-ul-Islâm as-Sâbûnî).

Imâm Ibn Khuzaymah (zm. 311 H – rahimahullâh) powiedział:
„Świadczymy, będąc w pełni przekonani i otwarcie głosimy, to co zostało wspomniane zostało w hadisach dotyczących Zniżania się [Allâha], nie opisując ich, ponieważ nasz Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) nam nie opisał w jaki sposób nasz Stwórca się zniża do najniższego nieba. Powiadomił nas [jedynie] o tym, że zniża się, a Allâh (`azza ła dżall) wybrał Swojego Proroka aby wytłumaczył Muzułmanom wszystko to co konieczne w kwestiach religijnych.” (Kitâb-ut-Tauhîd, str. 289-290)

Imam Abû ´Uthmân as-Sâbûnî (zm. 449H – rahimahullah) powiedział odnośnie następującego hadisu:
„’Allâh (ta´âlâ) zniża się do najniższego nieba i mówi: 'Jestem Królem, Jestem Królem, Jestem Królem (trzykrotnie)! Kto mnie prosi, abym mógł mu dać? Kto mnie wzywa, abym mógł mu odpowiedzieć? Kto prosi mnie o przebaczenie, abym mógł mu wybaczyć?’ aż do świtu.’ Słyszałem jak nasz nauczyciel Abû Mansûr powiedział po przekazaniu tego hadisu, że ktoś spytał Abû Hanîfah o ten hadith. Abû Hanîfah odpowiedział: 'Zniża się, lecz nie wiemy jak.'” (`Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth (62-63))