. post

Imam Nawawi odpowiada na pytania związane z postem

Imam Abu Zakariya Yahya An-Nawawi (zm. 676H – rahimahullâh) źródło: Fatâwâ al-Imâm an-Nawawî, str. 55 Pytanie: Ile lat pościł Prorok Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) w miesiącu Ramadhân? Odpowiedź: Pościł dziewięć lat. Post stał się obowiązkiem w miesiącu Sza´bân, dwa lata po emigracji (Hidżrah). Pytanie: Czy post zostaje przerwany jeśli osoba: Skosztuje jedzenia, nie… Czytaj… Imam Nawawi odpowiada na pytania związane z postem

١ ISLAM | praktyka, ٥ ​​​SIRAH | historia

Dieta w Islamie

Ibn Radżab al-Hanbali (zm. 795H – rahimahullah) źródło: Dżâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, str. 517-519   Lekarz Ibn Masuyah powiedział na temat Hadisu, o napełnianiu żołądka 1/3 jedzeniem, 1/3 napojem, i zostawienia 1/3 na powietrze, że gdyby ludzie postępowali zgodnie z tymi słowami, to choroby trzymały by się od nich z dala, a szpitale i apteki by zbankrutowały.… Czytaj… Dieta w Islamie

١ ISLAM | praktyka

…to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego niż Boga

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (zm. 620H – rahimahullah) źródło: al-Mughnî, 13/311   Wspomnienie Imienia Boga przy uboju jest warunkiem który musi być spełniony przez każdą osobę która zamierza ubić zwierzę. To dotyczy zarówno Muzułmanów, Żydów i Chrześcijan. Jeśli Żyd lub Chrześcijanin umyślnie nie wspomni imienia Boga przy uboju, bądź wspomni imię kogo innego niż… Czytaj… …to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego niż Boga

٧ FATAWA | fatwy

Nowoczesny ubój kurczaków… Halal?

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn (zm. 1421H – rahimahullâh) źródło: Liqa’ Bab il Maftuh, 35 Wypowiedzieć „bismillah” jeden raz, a następnie ubić na przykład 1000 kurczaków za pomocą maszyny nie spełnia wymogów (uboju) halal.

٣ IHSAN | doskonałość

Jedzenie, zdrowie, miękkie serce i żądza…

Ibn Radżab al-Hanbali (zm. 795H – rahimahullah) źródło:  Dżâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, str 518-519 Mała ilość jedzenia prowadzi do miękkiego serca, głębokiego zrozumienia, łagodności, oraz słabej żądzy i niskiego poziomu złości. Duża ilość jedzenia ma przeciwny efekt. al-Marwazî (rahimahullâh) powiedział: „Spytałem (imama) Ahmada czy człowiek może być najedzony, jednocześnie mając miękkie serce. Odpowiedział: „Nie, uważam że nie… Czytaj… Jedzenie, zdrowie, miękkie serce i żądza…

١ ISLAM | praktyka

Dwa Adhany na Fadżr

Sahih al-Buchari Tom 9, Księga 91, numer 353 Przekazał Ibn Mas’ud: Wysłannik Allaha (sall allahu alayhi wa sallam) powiedział, „Adhan (wezwanie na modlitwę) Bilala niechaj nie powstrzymuje was od spożycia Suhur (śniadania), gdyż wzywa on po to, aby ci z was którzy modlą się w nocy, mogli powrócić (by zjeść Suhur), a ci z was… Czytaj… Dwa Adhany na Fadżr

٧ FATAWA | fatwy

Żebrać czy jeść padlinę?

Ibn Taimiyyah (zm. 728H – rahimahullâh) źródło: al-’Iraqiyyah, 1/141 Jeśli ma się do wyboru żebrać, lub zjeść padlinę, to Hanabilah uznają że należy zjeść padlinę. Ten kto umrze nie jedząc padliny, umiera grzesząc. Ten zaś kto umiera i nie żebrze, umiera nie grzesząc.

١ ISLAM | praktyka

Zakaz dmuchania na jedzenie

Ibn 'Abdil-Barr (zm. 462 H – rahimahullah) źródło: At-Tamhid, 1/281 Ibn 'Abbâs powiedział: „Prorok zakazał dmuchać do naczynia z wodą.” Ibn 'Abdil-Barr powiedział: „Większość uczonych mówi, że zakaz ten nie oznacza Haram, tylko że jest to kwestia etyki. Uczeni zgodni są co do tego, że jedzenie i picie na które się dmuchało jest dozwolone (halal).”

١ ISLAM | praktyka

Mięso Ludzi Księgi (wg. Hanabilah)

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad al-Khallâl (zm. 439H – rahimahullah) źródło: Ahkâm Ahl-il-Milal, 1009) „´Ismah bin ´Isâm powiedzał, Hanbal przekazał, słyszałem jak Abû ´Abdillâh [Ahmad bin Hanbal] powiedział: „Dozwolone jest spożywanie mięsa Ludzi Księgi, jeśli ubijają je w Imię Allaha, i wspominają Jego Imię przy uboju.” Allâh (tabârak wa ta´âlâ) powiedział: وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا… Czytaj… Mięso Ludzi Księgi (wg. Hanabilah)

. post, ٣ IHSAN | doskonałość

Po co pościć?

Szeich Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn Źródło: Szarh-ul-Bulugh, 7/164 Osoba która nie unika fałszu nie ma zaliczonego postu. Osoba taka jedynie powstrzymała się od jedzenia i picia. Źródło: Szarh-ul-Bulugh, 7/162 Allah nie Nakazał nam pościć byśmy byli głodni i spragnieni. Nakazał nam post po to, abyśmy nie grzeszyli.

١ ISLAM | praktyka

Alkohol w czekoladzie

Szeich Nâsir-ud-Dîn al-Albânî źródło: http://alalbany.net/fatawa_view.php?id=4387 Pytanie: Pewien rodzaj czekolady, a raczej większość, zawiera znikomą ilość alkoholu*, który zanika podczas produkcji. Czy werdykt względem tego jest taki sam jak względem serwatki? Odpowiedź: Odpowiedź ta wymaga szczegułów. Jaka jest ilość tego alkoholu? Czy to prawda, że alkohol ten zanika bez względu na to czy jest go dużo czy… Czytaj… Alkohol w czekoladzie