١ ISLAM | praktyka

To co zakazane jest pić lub spożywać, zakazane jest także sprzedawać

Ibn ‘Abd Al-Barr
(zm. 463H – rahimahullah)
Źródło: at-Tamhid, 2/223

To co zakazane jest pić lub spożywać, zakazane jest także sprzedawać. Zakazane jest także sprzedawać rzeczy nie-czyste (nadżs). Dlatego właśnie (Imam) Malik nienawidził handlu nawozem.