٣ IHSAN | doskonałość

Jedzenie, zdrowie, miękkie serce i żądza…

Ibn Radżab al-Hanbali
(zm. 795H – rahimahullah)
źródło:  Dżâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, str 518-519

Mała ilość jedzenia prowadzi do miękkiego serca, głębokiego zrozumienia, łagodności, oraz słabej żądzy i niskiego poziomu złości. Duża ilość jedzenia ma przeciwny efekt.

al-Marwazî (rahimahullâh) powiedział:
„Spytałem (imama) Ahmada czy człowiek może być najedzony, jednocześnie mając miękkie serce. Odpowiedział: „Nie, uważam że nie może.””

Mâlik bin Dînâr (rahimahullâh) powiedział:
„Wierny nigdy nie powinien pozwolić by jego żołądek był największym zmartwieniem, i nie powinien pozwolić by pokonała go żądza.”

Niektórzy uczeni uważali, że człowiek z nadwagą zobowiązany jest ustalić konkretny czas w którym ma schudnąć.

´Uthmân bin Zâ’idah (rahimahullâh) powiedział:
|„Sufyân ath-Thawrî napisał do mnie: „Jeśli chcesz mieć zdrowe ciało i mało spać, to powinieneś mało jeść.”