. post

Imam Nawawi odpowiada na pytania związane z postem

Imam Abu Zakariya Yahya An-Nawawi
(zm. 676H – rahimahullâh)
źródło: Fatâwâ al-Imâm an-Nawawî, str. 55

Pytanie:
Ile lat pościł Prorok Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) w miesiącu Ramadhân?

Odpowiedź:
Pościł dziewięć lat. Post stał się obowiązkiem w miesiącu Sza´bân, dwa lata po emigracji (Hidżrah).

Pytanie:
Czy post zostaje przerwany jeśli osoba:
Skosztuje jedzenia, nie połykając go?
Ugryzie kawałek chleba, nie połykając go?
Zbierze w ustach ślinę i ją połknie?
Nieumyślnie połknie muchę?
Pracuje na polu zbierając owies czy żyto, i nieumyślnie połyka kurz?
Nieumyślne połknie wodę robiąc wudu?

Odpowiedź:
Żadne z powyższych czynności nie unieważniają postu.

Pytanie:
Czy osoba która umyślnie coś zje podczas dnia w Ramadhân zobowiązana jest za ten dzień odpokutować (Kafârah)? Czy osoba która umyślnie odbędzie stosunek seksualny za dnia w Ramadhânie zobowiązana jest za ten dzień odpokutować? Jeśli odbędzie stosunek kilkakrotnie (tego samego dnia) podczas Ramadhânu, czy zobowiązana jest odpokutować tyle samo razy?

Odpowiedź:
Jeśli chodzi o jedzenie, to nie jest zobowiązany odpokutować za ten dzień. Niemniej jednak popełnia grzech, i dalszą część dnia musi nadal pościć. Musi także ten dzień odrobić (po zakończeniu Ramadanu), i okazać skruchę za swój grzech.
Jeśli chodzi o stosunek seksualny, to wymaga to odpokutowania za pierwszy stosunek, za pozostałe już nie – a Allâh Wie najlepiej.