. post

Kiedy należy rozpocząć post w miesiącu Ramadan?

Szeich Salih al-Fawzan źródło: alfawzan.ws (bryhari—1427-10-7.mp3) 1427-10-07/2006-10-30 Pytanie: Powiedział Szeich, że muzułmanie mieszkający we Francji powinni pościć razem z innymi muzułmanami, nawet jeśli tamtejszy komitet muzułmański ustalił początek miesiąca Ramadanu na podstawie obliczeń (nie na podstawie ujrzenia nowiu księżyca). Czy to prawda? Odpowiedź: Tak. Ja uważam, że powinniście pościć razem z innymi muzułmanami w kraju… Czytaj… Kiedy należy rozpocząć post w miesiącu Ramadan?

. post

Czy przyjmowanie zastrzyków podczas dnia w Ramadhânie wpływa na ważność postu?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (zm. 1421H – rahimahullâh) źródło: Fiqh-ul-´Ibâdât str. 257 Pytanie: Czy przyjmowanie zastrzyków podczas dnia w Ramadhânie wpływa na ważność postu? Odpowiedź: Istnieją dwa rodzaje zastrzyków. Pierwszym rodzajem jest kroplówka, która zastępuje pokarm. Jej cel jest taki sam jak pokarmu, dlatego też unieważnia post. Jeśli teksty prawne (Szarî´ah) obejmują znaczenie… Czytaj… Czy przyjmowanie zastrzyków podczas dnia w Ramadhânie wpływa na ważność postu?

. post

Imam Nawawi odpowiada na pytania związane z postem

Imam Abu Zakariya Yahya An-Nawawi (zm. 676H – rahimahullâh) źródło: Fatâwâ al-Imâm an-Nawawî, str. 55 Pytanie: Ile lat pościł Prorok Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) w miesiącu Ramadhân? Odpowiedź: Pościł dziewięć lat. Post stał się obowiązkiem w miesiącu Sza´bân, dwa lata po emigracji (Hidżrah). Pytanie: Czy post zostaje przerwany jeśli osoba: Skosztuje jedzenia, nie… Czytaj… Imam Nawawi odpowiada na pytania związane z postem

. modlitwa, ٧ FATAWA | fatwy

Czy dozwolone jest by kobieta prowadziła mężczyzn w modlitwie?

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (zm. 620H – rahimahullah) źródło: al-Mughni 3/34   Modlitwa mężczyzny za kobietą Imamem nigdy nie jest ważna. Niektórzy z naszych Uczonych – Hanabilah – zezwolili, by kobieta prowadziła mężczyzn w modlitwie Tarawih, pod warunkiem że stoi za nimi. Jako dowód podają hadis, że Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) pozwolił… Czytaj… Czy dozwolone jest by kobieta prowadziła mężczyzn w modlitwie?

. post, ٧ FATAWA | fatwy

Używanie inhalatora podczas postu

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn źródło: Fatâwâ ´Ulamâ’ al-Balad al-Harâm, str. 297 Pytanie: W niektórych aptekach można kupić inhalatory które używane są przy astmie. Czy dozwolone jest aby poszczący używał takiego inhalatora w dzień podczas ramadanu? Odpowiedź: Używanie inhalatora jest dozwolone, czy to w Ramadanie czy nie. Inhalacja nie dochodzi do żołądka. Dochodzi do… Czytaj… Używanie inhalatora podczas postu

. post, ٣ IHSAN | doskonałość

Po co pościć?

Szeich Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn Źródło: Szarh-ul-Bulugh, 7/164 Osoba która nie unika fałszu nie ma zaliczonego postu. Osoba taka jedynie powstrzymała się od jedzenia i picia. Źródło: Szarh-ul-Bulugh, 7/162 Allah nie Nakazał nam pościć byśmy byli głodni i spragnieni. Nakazał nam post po to, abyśmy nie grzeszyli.