. post, ٧ FATAWA | fatwy

Używanie inhalatora podczas postu

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
źródło: Fatâwâ ´Ulamâ’ al-Balad al-Harâm, str. 297

Pytanie: W niektórych aptekach można kupić inhalatory które używane są przy astmie. Czy dozwolone jest aby poszczący używał takiego inhalatora w dzień podczas ramadanu?

Odpowiedź: Używanie inhalatora jest dozwolone, czy to w Ramadanie czy nie. Inhalacja nie dochodzi do żołądka. Dochodzi do dróg oddechowych które rozszerza, po czym człowiek ten może znów normalnie oddychać. Dlatego też nie można tego porównać ani do jedzenia ani picia, które dochodzą do żołądka.

Powszechnie wiadomo że post jest ważny tak długo jak nie istnieją dowody na jego unieważnienie z Koranu, Sunny, Idżma’ (zgody uczonych) lub właściwej analogii (qiyas).