٤ BID'AH | innowacje

Ahmad bin Hanbal i Yahya bin Ma’in przekazali nam…

Dża’far at-Taylisi źródło: al-Qusas, str. 150     Ahmad bin Hanbal i Yahya bin Ma’in weszli do meczetu by wykonać salah. Po zakończonej salah, pewien gawędziarz wstał i zaczął opowiadać: „Ahmad bin Hanbal i Yahya bin Ma’in przekazali nam, od 'Abdur-Razzaqa, od Ma’mara, od Qatady, od Anasa, od Proroka (sall allahu alayhi wa sallam) który… Czytaj… Ahmad bin Hanbal i Yahya bin Ma’in przekazali nam…

٣ IHSAN | doskonałość

Jeśli nauczysz mądrego

Ibn ‘Abd Al-Barr (zm. 463H – rahimahullah) źródło: Dżâmi´ Bayân-il-´Ilm 1/265 al-Khalîl bin Ahmad (rahimahullâh) powiedział: „Jeśli nauczysz mądrego, to cię pochwali, jeśli nauczysz głupiego to cię skarci i znienawidzi.”