٤ BID'AH | innowacje

Ahmad bin Hanbal i Yahya bin Ma’in przekazali nam…

Dża’far at-Taylisi
źródło: al-Qusas, str. 150

 

 

Ahmad bin Hanbal i Yahya bin Ma’in weszli do meczetu by wykonać salah. Po zakończonej salah, pewien gawędziarz wstał i zaczął opowiadać:

„Ahmad bin Hanbal i Yahya bin Ma’in przekazali nam, od 'Abdur-Razzaqa, od Ma’mara, od Qatady, od Anasa, od Proroka (sall allahu alayhi wa sallam) który powiedział: „Ten kto powie 'La ilaha ill Allah’ za każde słowo które wypowie, Allah da mu ptaszka…”

 

Ahmad i Yahya popatrzyli się na siebie. Ahmad spytał: Czy ty mu to przekazałeś? Yahya odpowiedział: „Przysięgam na Allaha. Słyszę to po raz pierwszy.”

 

Gdy gawędziarz skończył, Yahya go zawołał i powiedział: „Ja jestem Yahya bin Ma’in, a to jest Ahmad bin Hanbal, i nikt z nas nigdy wcześniej nie słyszał podobnego hadisu od Proroka.”

 

Gawędziarz spytał: „Czy ty naprawdę jesteś Yahya bin Ma’in?”

 

Yahya odpowiedział: „Tak”

 

Gawędziarz powiedział: „Słyszałem że Yahya bin Ma’in jest głupi. Teraz wiem na pewno że jesteś głupi.”

 

Yahya spytał: „Jak wiesz że jestem głupi?”

 

Gawędziarz odpowiedział: „A co, oprócz was nie ma innych Yahyi bin Mai’nów i Ahmedów ibn Hanbalów? Spisałem opowieści od 17 różnych Ahmedów ibn Hanbalów i Yahyi bin Ma’inów.”

 

Na to Imam Ahmad zakrył swą twarz, i powiedział do Yahyi bin Ma’ina: „Daj mu spokój…”