١ ISLAM | praktyka

Czas na zakupy!

Abu Bakr Ibn al-’Arabi
(zm. 543H – rahimahullâh)
źródło: al-Ahkam, 4/96

 

Kupowanie wszystkiego czego się zapragnie prowadzi do tego, że popada się w wątpliwości gdy skończą się rzeczy dozwolone. Ostatecznie prowadzi do rzeczy zabronionych. Dlatego też 'Umar mawiał: „Czy będziesz kupował coś za każdym razem jak będziesz miał na coś ochotę?”