١ ISLAM | praktyka, ٢ IMAN | wiara

Modły za innowierców i niewiernych którzy zmarli

Ibn Taimiyyah źródło: Iqtida-us-Sirâtil Mustaqîm, (eng. trans.) str. 77-78 Abu Hurayra przekazał: „Wysłannik Allaha odwiedził grób swojej matki i płakał, poruszył też innych do łez. Powiedział: 'Prosiłem mego Pana aby mi zezwolił modlić się za nią, ale mi na to nie zezwolił. Prosiłem Go o pozwolenie aby odwiedziać jej grób, na co mi zezwolił. Odwiedzajcie… Czytaj… Modły za innowierców i niewiernych którzy zmarli