١ ISLAM | praktyka, ٢ IMAN | wiara

Modły za innowierców i niewiernych którzy zmarli

Ibn Taimiyyah
źródło: Iqtida-us-Sirâtil Mustaqîm, (eng. trans.) str. 77-78

Abu Hurayra przekazał:
„Wysłannik Allaha odwiedził grób swojej matki i płakał, poruszył też innych do łez. Powiedział: 'Prosiłem mego Pana aby mi zezwolił modlić się za nią, ale mi na to nie zezwolił. Prosiłem Go o pozwolenie aby odwiedziać jej grób, na co mi zezwolił. Odwiedzajcie więc groby, gdyż przypominają one o śmierci.'” (Sahih Muslim, 4:2130)

Jasno wynika z wymienionego hadisu, że Prorok zezwolił odwiedzać groby. Uczynił tak na podstawie, że przypomina nam o śmierci i życiu przyszłym. Jego zezwolenie jest bezwarunkowe, i muzułmanie mogą odwiedzać groby muzułmanów i nie-muzułmanów. Cel wizyty jest osiągnięty odwiedzając grób Muzułmanina, czy nie-muzułmania. […] Jednak o przebaczenie można prosić tylko dla Muzułmanów, o czym świadczą przekazy od Wysłannika. Jedynie Muzułmanin ma do tego prawo.

Allah objawił w Koranie:

{Nie godzi się Prorokowi i tym, którzy uwierzyli, aby prosili o przebaczenie dla bałwochwalców – nawet gdyby byli ich krewnymi – odkąd stało się dla nich jasne, że oni są mieszkańcami ognia piekielnego.} (Surah at-Taubah, 9:113)