٣ IHSAN | doskonałość

Trzej ludzie którzy chceli przejść przez dolinę (mu’min, munafiq i kafir)

Ibn Abî Hâtim (zm. 327H – rahimahullah) źródło: At-Tafsîr, 6144. Przekazane od ‘Abdullâh ibn Mas’ûd – niech Allâh będzie z niego zadowolony: Taki jest przykład wierzącego (mu’min), niewiernego (kâfir) i hipokryty (munâfiq ). Tak jak trzej ludzie którzy doszli do doliny. Jeden z nich zszedł w dół i przeszedł na drugą stronę. Jeden z nich… Czytaj… Trzej ludzie którzy chceli przejść przez dolinę (mu’min, munafiq i kafir)

٢ IMAN | wiara

Imiona i Atrybuty Allaha podobne do ludzkich?

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn źródło: Szarh Riyadh us-Sâlihîn, tom 1. str. 178 Imiona i Atrybuty Allaha mają jedynie takie same nazwy, jak imiona, które my znamy. Ten który im przeczy, zadając kłam temu czym Allâh opisał Sam Sibie, jest niewiernym, ten który je interpretuje [ta’uîl] według przyjętej interpretacji staje się fasîq (grzesznikiem).

٧ FATAWA | fatwy

Czy wszyscy władcy w krajach muzułmańskich są niewierni?

Szeich Muqbil bin Hâdi`i al-Wâdi`i Źródło: Idżâbatus sâ’il, str. 483 Pytanie: Czy wszyscy ze współczesnych władców muzułmanów są niewiernymi? Odpowiedź: Władcy muzułmanów w dzisiejszych czasach nie sądzą według Księgi i Sunny, niemniej jednak, niewiarę uznać można tylko, gdy istnieją jasne dowody. Prorok (sall allâhu `alejhi ła sallam) powiedział: „Ktokolwiek mówi do swego brata Kâfir, to… Czytaj… Czy wszyscy władcy w krajach muzułmańskich są niewierni?

١ ISLAM | praktyka, ٢ IMAN | wiara

Modły za innowierców i niewiernych którzy zmarli

Ibn Taimiyyah źródło: Iqtida-us-Sirâtil Mustaqîm, (eng. trans.) str. 77-78 Abu Hurayra przekazał: „Wysłannik Allaha odwiedził grób swojej matki i płakał, poruszył też innych do łez. Powiedział: 'Prosiłem mego Pana aby mi zezwolił modlić się za nią, ale mi na to nie zezwolił. Prosiłem Go o pozwolenie aby odwiedziać jej grób, na co mi zezwolił. Odwiedzajcie… Czytaj… Modły za innowierców i niewiernych którzy zmarli