٢ IMAN | wiara

Liście świadczą o istnieniu Stwórcy

Imâm Abû Bakr Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqî (zm. 458H – rahimahullah) źródło: Manâqib-usz-Szâfi´î (2/109) Imam asz-Szâfi´î powiedział: W drodze do Gazy, przyszło do mnie siedemnastu ateistów i spytali: “Jaki jest dowód na to że istnieje Stwórca?” Odpowiedziałem: “Czy uwierzycie jeśli dam wam wystarczający dowód?” „Tak” rzekli. Powiedziałem więc: “Liście jagód mają taki sam smak, kolor… Czytaj… Liście świadczą o istnieniu Stwórcy