٢ IMAN | wiara

Liście świadczą o istnieniu Stwórcy

Imâm Abû Bakr Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqî
(zm. 458H – rahimahullah)
źródło: Manâqib-usz-Szâfi´î (2/109)

Imam asz-Szâfi´î powiedział:

W drodze do Gazy, przyszło do mnie siedemnastu ateistów i spytali: “Jaki jest dowód na to że istnieje Stwórca?” Odpowiedziałem: “Czy uwierzycie jeśli dam wam wystarczający dowód?” „Tak” rzekli.

Powiedziałem więc: “Liście jagód mają taki sam smak, kolor i zapach. Jeśli larwa jedwabnika je zje, wyda najlepszy jedwab. Jeśli zje je pszczoła, otrzymamy miód. Jeśli zje je owca, wydali jedynie odchody. Materia jest ta sama.

Jeśli uważacie że materia sama z siebie jest przyczyną, to konieczne jest aby przemieniła się w to samo, ponieważ materia jest ta sama. Tak więc sama z siebie nie może się przekształcić w odmienne rzeczy.

Dlatego wiem, że istnieje Stwórca który ma Moc i Siłę, i zmienia ich stan.”