٤ BID'AH | innowacje

Wrogowie Sunny

Ibn Abî Zamanîn (zm. 399H – rahimhaullah) źródło: Usûl Us-Sunnah nr 8; Al-Lâlakâ`î, Szarh Usûl I’tiqâd Ahl us-Sunnah, nr 201 ‘Umar bin Al-Khattâb niech Allâh będzie z niego zadowolony powiedział: Zaprawdę, ci którzy podążają za swymi opiniami, są wrogami Sunny. Nie potrafili jej uchować i znaczenie jej umknęło im, a gdy spytano ich o coś,… Czytaj… Wrogowie Sunny