٤ BID'AH | innowacje

Wrogowie Sunny

Ibn Abî Zamanîn
(zm. 399H – rahimhaullah)
źródło: Usûl Us-Sunnah nr 8; Al-Lâlakâ`î, Szarh Usûl I’tiqâd Ahl us-Sunnah, nr 201

‘Umar bin Al-Khattâb niech Allâh będzie z niego zadowolony powiedział:

Zaprawdę, ci którzy podążają za swymi opiniami, są wrogami Sunny. Nie potrafili jej uchować i znaczenie jej umknęło im, a gdy spytano ich o coś, wstydzili się powiedzieć „nie wiemy”, i tak sprzeciwili się Sunnie swymi własnymi opiniami.